IN OFFSET

IN OFFSET

IN OFFSET GIA HƯNG

Công ty Giấy Gia Hưng là đơn vị in ấn offset hàng đầu. Với hàng chục máy in các loại cùng với diện tích xưởng lên tới 10.000 m2 Giấy Gia Hưng thực sự sự là một đơn vị mạnh trong lĩnh vực in ấn. Bên cạnh đó là hàng trăm công nhân lành nghề với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành in OFFSET là đảm bảo cho những đơn hàng lớn với chất lượng cao nhất.

Giấy khen 12

GK7590

Giấy khen 11

GK9863

Giấy khen 10

GK7474

Giấy khen 09

GK3690

Giấy khen 08

GK2136

Giấy khen 07

GK6038

Giấy khen 06

GK3521

Giấy khen 05

GK9036

Giấy khen 04

GK0350

Giấy khen 03

GK9602

Giấy khen 02

GK5230

Profile 20

PR6319

Profile 19

PR7024

Profile 18

PR3640

Profile 17

PR3459

Profile 16

PR3659

Profile 15

PR1998

Profile 14

PR0987

Profile 13

PR0303

Profile 12

PR6902

Profile 11

PR6231

Profile 10

PR2233

Profile 09

PR6599

Profile 08

PR9863