IN OFFSET

IN OFFSET

IN OFFSET GIA HƯNG

Công ty Giấy Gia Hưng là đơn vị in ấn offset hàng đầu. Với hàng chục máy in các loại cùng với diện tích xưởng lên tới 10.000 m2 Giấy Gia Hưng thực sự sự là một đơn vị mạnh trong lĩnh vực in ấn. Bên cạnh đó là hàng trăm công nhân lành nghề với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành in OFFSET là đảm bảo cho những đơn hàng lớn với chất lượng cao nhất.

Profile 07

PR1952

Profile 06

PR3289

Profile 05

PR0790

Profile 04

PR6901

Profile 03

PR3205

Profile 02

PR0125

Profile 01

PR5234

Brochure 30

BR5856

Brochure 29

BR0090

Brochure 28

BR2541

Brochure 27

BR4125

Brochure 26

B3536

Brochure 25

BR1564

Brochure 24

BR8564

Brochure 23

BR1562

Brochure 22

BR5665

Brochure 21

BR6459

Brochure 20

BR2598

Brochure 19

BR5151

Brochure 18

BR4039

Brochure 17

BR0300

Brochure 16

B4304

Brochure 15

B0279

Brochure 14

BR9031